Kompleksowe usługi budowlane

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015-2020 MGBUILDING

ZAKOŃCZONE REALIZACJE ZAKOŃCZONE REALIZACJE

Nadbudowa budynku biurowego

CBL I.

2019.07 - 2020.10

Zleceniodawca: Bakalion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa Nazwa zadania: Nadbudowa o jedną kondygnację pięciokondygnacyjnej części budynku biurowego CBL I zlokalizowanego na działce nr 16/4 obr. 51 jedn. Ewid. Śródmieście przy ul. Lubicz 23 w Krakowie Zakres prac: Nadbudowa o jedną kondygnację pięciokondygnacyjnej części budynku biurowego CBL I zlokalizowanego na działce nr 16/4 obr. 51 jedn. Ewid. Śródmieście przy ul. Lubicz 23 w Krakowie- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Miejsce realizacji: Kraków, ul. Lubicz

Salon samochodowy Mercedes

przy ul. Transportowców w

Kielcach

2019.05 - 2020.08

Zleceniodawca: Euroservice Sp. j. , ul. Płowiecka 62, 04-501 Warszawa Nazwa zadania: Salon samochodowy Mercedes przy ul. Transportowców w Kielcach Zakres prac: Budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, pełniącego funkcję salonu samochodowego Mercedes wraz z budową pylonu reklamowego, miejsc parkingowych, miejsc do gromadzenia odpadów stałych. Miejsce realizacji: Kielce, ul. Transportowców

Remont i modernizacja

budynków magazynowych

DEZAMET S.A.

2019.07 - 2020.10

Zleceniodawca: Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba Nazwa zadania: „Remont i modernizacja budynków magazynowych dla potrzeb pakowania i magazynowania wyrobów gotowych w zakresie produkcji amunicji różnych kalibrów”. Zakres prac: Remont i modernizacja budynków magazynowych o numerach inwentarzowych 131/27, 131/25, 132/171 dla potrzeb pakowania i magazynowania wyrobów gotowych DEZAMET S.A. w zakresie produkcji amunicji różnych kalibrów. Miejsce realizacji: Nowa Dęba

Realizacje w trakcie budowy

Budowa inkubatora logistycznego

pn. ROTTERDAM dla Kieleckiego

Parku Technologicznego

2020.07 - 2021.05

Zleceniodawca: Gmina Kielce Nazwa zadania: „Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc. w ramach projektu Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”. Zakres prac: Budowa wg powierzonego projektu. Miejsce realizacji: Kielce, ul. Olszewskiego

Budowa żłobka przy Zespole

Szkół w Kostomłotach Drugich

2020.06 - 2020.12

Zleceniodawca: Gmina Miedziana Góra Nazwa zadania: „Rozbudowa przedszkola o budynek żłobka z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich”. Zakres prac: Budowa wg powierzonego projektu. Miejsce realizacji: Miedziana Góra

Rozbudowa hali produkcyjno-

magazynowej wydziału P3

2020.01 - 2021.01

Zleceniodawca: DS Smith Polska sp. o.o. Warszawa Nazwa zadania: „Wkonanie projektu i robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pod nazwą Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wydziału P3”. Zakres prac: Budowa w systemie “zaprojektuj i zbuduj”. Miejsce realizacji: Kielce ul. Malików

Budowa budynku biurowo-

szkoleniowego wraz z warsztatem

i zapleczem socjalnym.

2020.05 - 2021.03

Zleceniodawca: ENERGO-COMPLEX sp. z o,o. Nazwa zadania: „Budowa budynku biurowo-szkoleniowego wraz z warsztatm i zapleczem socjalnym dla firmy ENERGO-COMPLEX sp. z o.o. w Piekarach Śl.” Zakres prac: Budowa wg powierzonego projektu. Miejsce realizacji: Piekary Śląskie ul. Lotników

Rozbudowa hali produkcyjno-

magazynowej z częścią socjalno-

biurową.

2020.02 - 2020.09

Zleceniodawca: Marbach Polska sp. z o.o. Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 132 Nazwa zadania: „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno- biurową wraz ze zmianą sposobu uzytkowania istniejącej części magazynowej na cele produkcyjne wraz z instalacjami na terenie MARBACH sp. zo.o. w Kielcach na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wjazdem wg projektu zagospodarowania terenu”. Zakres prac: Część budowlano-architektoniczna, zewnętrzne sieci i przyłącza wodno- kanalizacyjne, instalacje techniczne wewnętrzne, przyłącza energetyczne i teletechniczne, podłączenie do ogrzewania miejskiego wraz z węzłem cieplnym Miejsce realizacji: Kielce, ul. Olszewskiego