Kompleksowe usługi budowlane

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015-2019 MGBUILDING

Realizacje w trakcie budowy

Budowa Straży Pożarnej w

Kielcach.

2018.05.07 - 2020.11

Zleceniodawca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Nazwa zadania: Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Zakres prac: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenie rozbudowywanych obiektów JRG 1. Miejsce Realizacji: Kielce

Budowa salonu samochodowego

w Kielcach.

2018.12 - 2019.08

Zleceniodawca Folwark Samochodowy Sp. z o.o. Nazwa zadania: Budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 pełniącego funkcję salonu samochodowego wraz z budową pylonu reklamowego, miejsc parkingowych, osłony na odpady stałe na działce nr 512/3 obręb 0004 przy ulicy Transportowców w Kielcach. Zakres prac: Budowa salonu samochodowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejsce Realizacji Kielce

Budowa dwóch  budynków

mieszkalnych wielorodzinnych

w Kielcach.

Zleceniodawca Słowackiego 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 7/9, 25-364 Kielce. Nazwa zadania: Budowa dwóch  budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w tym usługami handlu o pow. Sprzedaży 55,11 m2 wraz z wew. Instalacją wentylacji mechanicznej i gazu  na dz. Nr ewid 1250, w obr. 0017 przy ul. Słowackiego 24 w Kielcach. Zakres prac Budowa dwóch  budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami. Miejsce Realizacji Kielce

Budowa Centrum Edukacji

Ekologicznej w Wiśle.

Zleceniodawca: Gmina Wisła z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle 43-460 Wisła, pl. Hoffa 3. Nazwa zadania: Budowa Wolnostojącego Budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Wisle wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działkach nr 3589/11, 359/12, 3589/14, 3589/19, 3589/18, 5790/47, 5790/50 przy ul Wyzwolenia w Wiśle Zakres prac Budowa pawilonu biurowo-wystawego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie ścieżek przyrodniczo dydaktycznych. Miejsce Realizacji Wisła
ZAKOŃCZONE REALIZACJE ZAKOŃCZONE REALIZACJE